Жири на Филмска критика

ЕЛЕНА ДИМИТРОВСКА

ЕЛЕНА ДИМИТРОВСКА

Елена Димитровска (1986, Скопје) дипломира на Катедрата по општа и компаративна книжевност при Филолошкиот факултет „Блаже Конески“ во Скопје. Работела во културната редакција на неколку медиуми – ...
1736
ЗЛАТКО ЃЕЛЕСКИ

ЗЛАТКО ЃЕЛЕСКИ

Златко Ѓелески е писател, филмски, музички и книжевен критичар, роден на деветти февруари 1986 година во Битола. Основно и средно училиште има завршено во Кичево, а дипломира на Катедрата за Општа и ...
2052
ВЛАТКО ГАЛЕВСКИ

ВЛАТКО ГАЛЕВСКИ

Влатко Галевски од 1988 до 1993 година работи како уредник на видео изданијата на Македонија Филм Скопје. Од 1993 до 1998 година е уредник на филмската програма на А1 Телевизија и автор на емисиите ...
2087